Ferran Sancho

2018-19


Professor of Economics

 

Departament d'Economia i d’Història Econòmica

Phone: (34) (93) 581-1203

Universitat Autònoma de Barcelona

Fax: (34) (93) 581-2012

08193-Bellaterra SPAIN

Email at directory ...


Classes

Publications

Opinion in the media

The Ph. D. Program

The Economics Department

The School of Economics and Business

The Universitat Autònoma de Barcelona


 

BizarroOnPolitics.png.png