Joan Llull

Assistant Professor of Economics
Universitat Autònoma de Barcelona, MOVE, and Barcelona GSE


Contact information

Email: joan.llull [at] movebarcelona.eu

Phone: +34 93 581 1365

Address:
Departament d'Economia i Història Econòmica
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat d'Economia i Empresa
Edifici B — Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
Cerdanyola del Vallès
Barcelona (Spain)