Joan Llull

Assistant Professor of Economics
Universitat Autònoma de Barcelona, MOVE, and Barcelona GSE


Teaching

Microeconometrics, IDEA PhD program, Universitat Autònoma de Barcelona

Outline [pdf]
 
Chapter 1. Introduction.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 2. Panel Data.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 3. Discrete Choice.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 4. Censoring, Truncation and Selection.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 5. Duration Models.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 6. Dynamic Discrete Choice Structural Models.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
 

Econometria I, Grau de ADE+Dret (undergraduate, in catalan), Universitat Autònoma de Barcelona

Anuncis:
  Nota final del curs.  Publicada en el vostre expedient (SIA). La revisió d'examens tindrà lloc dilluns dia 22 de 10:00 a 11:30 en el meu despatx (B3/1132).
  Notes parcial i laboratoris.  Publicades en el vostre expedient (SIA). La revisió tindrà lloc conjuntament amb la revisió de l'examen final (la data s'anunciarà amb les notes del final).
  Examen parcial.  Data: 6/11/2017  Hora: 9:00h  Lloc: Aula 15.
  Examen final.  Data: 10/01/2018  Hora: 9:00h  Lloc: Aules 2B i 3.
  Laboratori 1.  Data: 31/10/2017  Hora: 12:30h (per grups)  Lloc: Aules Informàtiques 25 i 26 (Facultat d'Economia i Empresa).
   ↳ Dos grups, per ordre alfabètic:
   ↳ 12:30h: des de Melenchon fins a Zheng ambdós inclosos, excepte Narcís Soler Parpal, més Laia Barcons Bou i Núria Hernández López.
   ↳ 13:30h: des de Barberà fins a Martínez, ambdós inclosos, excepte Laia Barcons Bou i Núria Hernández López, més Narcís Soler Parpal.
  Laboratori 2.  Data: 12/12/2017  Hora: 11:30h  Lloc: Aula Inform├ática A (aula habitual dels dimarts).
   ↳ Dos grups, per ordre alfabètic:
   ↳ 11:30h: des de Barberà fins a Martínez, ambdós inclosos, excepte Laia Barcons Bou i Núria Hernández López, més Narcís Soler Parpal.
   ↳ 12:30h: des de Melenchon fins a Zheng ambdós inclosos, excepte Narcís Soler Parpal, més Laia Barcons Bou i Núria Hernández López.
  Classes en 4a hora.
  ↳ Dates:
  24/10/2017 (classe, 1h)
  31/10/2017 (reservat per Lab 1, 2h)
  12/12/2017 (reservat per Lab 2, 2h).
  Classes perdudes.
  ↳ Dates:
  11/09/2017 (festa, 2h)
  25/09/2017 (festa, 2h)
  3/10/2017 (vaga general, 1h)
  Tutories.  Dijous de 11:00h a 13:00h amb cita prèvia per email. Despatx B3/1132.

Tema 1. Introducció a l'ànalisi economètrica.
  Transparències [pdf]
  Resum d'eines de Gretl [pdf]
  Llista 1 [pdf]
    ↳ Spain2013 [gdt]  nr97m [gdt]  
  Llista 2 [pdf]
  Llista 3 [pdf]
   ↳ Salaris1 [xls]
  Referències: Wooldridge, Cap. 1, Apèndix A, B, C; Stock i Watson, Caps. 1, 2, 3.
Tema 2. El model de regressió simple.
  Transparències [pdf]
  Resum d'eines de Gretl [pdf]
  Llista 4 [pdf]
   ↳ b1est [gdt]   ees2010 [gdt]   employment [xls]   epf2012 [gdt]   lepx2003 [gdt]   mostra1 [xls]   nr97m [gdt]
  Referències: Wooldridge, Cap. 2; Stock i Watson, Cap. 4.
Tema 3. El model de regressió lineal múltiple: estimació.
  Transparències [pdf]
  Resum d'eines de Gretl [pdf]
  Llista 5 [pdf]
   ↳ hprice2 [xls]   bwght [xls]   mincer [gdt]   elections19162012 [gdt]
  Referències: Wooldridge, Caps. 3, 6.1, 6.2, Apèndix E; Stock i Watson, Cap. 6.
Tema 4. El model de regressió múltiple: inferència i predicció.
  Transparències [pdf]
  Resum d'eines de Gretl [pdf]
  Llista 6 [pdf]
   ↳ airfaresshort [gdt]   bwght [xls]   educacio [xls]   ees2006 [gdt]   elections19162012 [gdt]   employment [xls]  
   ↳ keeling_whorf_CO2 [gdt]   mortalitat [xls]   nr97short [gdt]   PIBPC [xlsx]   salaris2D [xls]   USgdppc [gdt]
  Referències: Wooldridge, Caps. 4, 7, Appèndix E; Stock i Watson, Caps. 5, 7.
 

Quantitative and Statistical Methods II, Economics of Public Policy Master (MSc), Barcelona GSE

Outline [pdf]
 
Chapter 1. Potential Outcomes and Causality.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 2. Social Experiments.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 3. Matching.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 4. Instrumental Variables.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 5. Regression Discontinuity.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 6. Panel Data.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 7. Differences-in-Differences.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Chapter 8. Quantile Regression and Quantile Treatment Effects.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
 

Advanced Time Series and Panel Data, Macroeconomic Policy and Financial Markets Master (MSc), Barcelona GSE

Part I. Panel Data.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Part II. Duration Analysis.
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
 

Causes and Consequences of Migration (Barcelona GSE Summer School in Labor):

Outline [pdf]

Other (old) materials:

Probability and Statistics, QEM Erasmus Mundus Master (MPhil), Universitat Autònoma de Barcelona
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
Empirical Methods for Policy Evaluation, Master in Economics and Finance (MPhil), CEMFI
  Class notes [pdf]   Slides [pdf]
An introduction to GAUSS, Master in Economics and Finance (MPhil), CEMFI
  Class notes [pdf]
A Short Introduction To LATEX and Beamer, PhD in Economics, CEMFI, with Carlos González-Aguado
  Class notes [pdf]